Система управління якістю ISO 9001 (ІСО 9001)

ДСТУ EN ISO 9001:2018, EN ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015, ISO 9001:2015

Застосування системи управління якістю дозволяє поліпшити результати діяльності компанії і забезпечити міцну основу для ініціатив, орієнтованих на сталий розвиток.

Що дає застосування системи управління якістю ДСТУ EN ISO 9001 для компанії?

1) стабільно поставляти продукцію і послуги, що задовольняють вимоги споживачів і відповідність законодавчим і нормативно-правовим вимогам;
2) підвищення задоволеності споживачів;
3) досягати бажаного результату;
4) направити зусилля на зниження ризиків, пов’язаних з діяльністю компанії;
5) демонструвати відповідність встановленим вимогам системи управління якістю ISO 9001;
6) безперервне поліпшення. Підвищить задоволеність роботою компанії, поліпшити моральний стан і поліпшити операційні результати (скорочення браку і підвищення ефективності).

Метою будь-якої системи управління якістю є – виключити додавання непотрібних документів, зробити всі протоколи зрозумілими і зручними для роботи персоналу компанії, партнерів і клієнтів.

Comments are closed.