Авіаційні правила

Авіаційні правила визначають і регулюють порядок діяльності авіації України з метою забезпечення безпеки польотів і екологічної безпеки.

До авіаційних правил належать:

– норми льотної придатності цивільних повітряних суден;

– норми будівництва і придатності до експлуатації аеродромів і аеропортів, систем регулювання використання повітряного простору України і обслуговування повітряного руху на території України;

– правила сертифікації цивільних повітряних суден, аеродромів, виробництва авіаційної техніки, діяльності експлуатантів, авіаційного персоналу, використання повітряних трас і місцевих повітряних ліній;

– правила реєстрації повітряних суден, аеродромів, повітряних трас і місцевих повітряних ліній;

– стандарти і нормативи у галузі охорони навколишнього природного середовища.

 

До авіаційних правил також належать нормативні акти, які регулюють:

– порядок будівництва, утримання і ремонту аеродромів і аеропортів;

– порядок підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації авіаційного персоналу;

– порядок створення, сертифікації і реєстрації авіапідприємств, авіакомпаній, приватних фірм та інших організацій з метою використання повітряного простору України;

– порядок організації, виконання і забезпечення польотів;

– порядок організації, виконання, забезпечення і ліцензування авіаційних робіт;

– порядок використання повітряного простору України, забезпечення аеронавігаційною інформацією;

– порядок проведення пошукових і аварійно-рятувальних робіт;

– порядок здійснення охорони навколишнього природного середовища;

– порядок здійснення нагляду і контролю за безпекою польотів;

порядок проведення службового розслідування авіаційних подій;

– порядок реалізації заходів щодо захисту авіації від актів незаконного втручання в її діяльність;

– порядок здійснення забезпечення безпеки авіації та її профілактики;

– порядок організації та виконання випробувальних і позатрасових польотів;

– взаємовідносини цивільної та державної авіації.

До авіаційних правил належать також інші нормативні акти, які регламентують діяльність авіації та її безпеку.

Авіаційні правила мають єдину структуру, містяться у Зводі авіаційних правил України і не повинні суперечити положенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію та Додатків до неї.

Авіаційні правила вводяться в дію відповідними державними органами України і підлягають обов’язковому виконанню всіма користувачами повітряного простору України та іншими юридичними або фізичними особами у частині, що їх стосується, як на території України, так і за її межами, якщо закони країни перебування не передбачають іншого.

Comments are closed.