ISO 14020 екологічне маркування в Україні

Міжнародні стандарти серії ISO 14020 були введені в української національної системи стандартизації в 2002-2003 рр. Шляхом гармонізації.

Система заснована на наступних основних принципах як добровільність, наукова обгрунтованість і відкритість процедур встановлення екологічних критеріїв, прозорості процедури оцінювання на основі методу оцінки життєвого циклу певної категорії продукції.

 Екологічне маркування ИСО 14020

Екологічне маркування ISO 14024 дозволяє уніфікувати і гармонізувати підходи регіональних та національних екологічних сертифікаційних систем, що діють в 60 країнах світу (в тому числі в країнах-членах ЄС), які об’єднані в міжнародну асоціацію – Глобальну мережу екологічного маркування (en – Global Ecolabelling Network, GEN) . З 2004 року український орган екологічної сертифікації входить до складу GEN і має відповідну міжнародну акредитацію. Для українських товаровиробників – власників екологічних сертифікатів це означає визнання результатів оцінки екологічних переваг продукції та права на застосування екологічного маркування на європейському та міжнародному рівнях, безумовно підсилює їх потенціал конкурентоспроможності.

З 2011 року в зв’язку з затвердженням постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 №529 Технічного регламенту з екологічного маркування – застосування екологічного маркування є об’єктом державного регулювання.

Відповідність продукції встановленим екологічним критеріям підтверджується сертифікатом екологічного маркування який видається органом сертифікації по ISO 14024 в Україні, як незалежною третьою стороною.

Згідно з вимогами цього Технічного регламенту, об’єктам господарювання на території України забороняється застосовувати нечітке або помилкове екологічне маркування, або екологічне маркування, яке можна неправильно зрозуміти, а також такі неперевірені написи, як «екологічно чистий», «екологічно безпечний», «екологічно сприятливий» тому подібне.

Екологічна сертифікація ISO 14024 дозволяє провести комплексну оцінку продукції по її поліпшених показниках безпеки та якості на всіх етапах життєвого циклу.

Право застосування екологічного маркування надається на підставі  сертифікату на систему екологічного управління.

Згідно з підписаним у 2014 році Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, обов’язкова сертифікація в Україні скасована, а добровільне екологічне маркування повинно проводитися тільки громадськими організаціями, без участі державних органів і бізнес-структур, щоб виключити корупцію і комерціалізації цієї сфери.

Юридично це було закріплено в 2018 році – Постановою Кабінету Міністрів № 3 від 11.01.2018, яким скасовано попередня Постанова КМУ № 529 від 18.05.2011 року «Про затвердження Технічного регламенту з екологічного маркування», а також Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20.03.2018.

З 2018 року розробкою екологічних вимог до товарів і послуг в Україні займається також «Центр сертифікації, ліцензування та навчання», яка, згідно з відповідною ліцензійною угодою, надає сертифікованим виробникам і постачальникам право маркування своєї продукції екологічним знаком.

ДСТУ ISO 14024

ISO – IEC Guide 65

Comments are closed.