ТУ Розробка та документація

ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ

Це нормативний документ входить до складу конструкторської документації, в якому визначені технічні вимоги до виробу / продукту, а також включають в себе процедури, за допомогою яких визначають відповідність цим вимогам.

Навіщо потрібно розробляти Технічні умови?

Технічні умови (ТУ) розробляють на виріб / продукт призначений для самостійної поставки / надання і регулюють відносини між виробником / постачальником і споживачем / користувачем.
ТУ, які є окремим документом і повинні в себе включати весь комплекс вимог до виготовлення, контролю, приймання, постачання, зберігання і утилізації вироби / продукту.
ТУ розробляють за рішенням виробника / постачальника або на вимогу споживача / замовника. ТУ переглядають не рідше одного разу на п’ять років після введення їх в дію або останньої перевірки. Перевірку ТУ і добровільне взяття на облік здійснює уповноважений орган України.

Нормативні документи відповідно до яких ми розробляємо ТУ:

  • СОУ КЗПС 74.9-02568182-003 діє до: 2016 Технічні умови України. Настанови щодо Типової побудова, Викладення оформлення, Позначення, Прийняття иа Надання ЧИННОСТІ;
    СТУ-Н 4486: 2005 Система конструкторської документації. Настанови щодо Типової побудова технічних умов;
    ГОСТ 2.114-95 Єдина система конструкторської документації. Технічні умови

Важлива інформація:

– ТУ розробляють на одне конкретне виріб, речовина, матеріал;
– вимоги, встановлені в ТУ, не повинні суперечити обов’язковим вимогам нормативних документів, що поширюється на дану продукцію;
– при проведенні контрольних та періодичних випробувань продукції виробник може посилатися на ТУ;
– можуть служити документом для подальшої сертифікації.

Документи, необхідні для розробки ТУ:

1. Свідоцтво держ. реєстрації підприємства розробника (платника) ТУ.
2. Повний опис вироби / продукції / послуги на яке розробляються ТУ.
3. Перелік сировини і матеріалів, які використовуються у виготовленні і висновки санітарно-епідеміологічної експертизи (при необхідності).
4. Технологічна інструкція (процес) або карта виробництва.

Comments are closed.