СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИПРОБУВАЛЬНИХ І КАЛІБРУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ

ДСТУ ISO / IEC 17025:2017 (ISO / IEC 17025:2017, IDT)

Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій

Даний стандарт розроблений для лабораторій, які бажають продемонструвати свою технічну компетентність, за допомогою відповідності міжнародному стандарту ISO / IEC 17025 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій.

Що включає система управління відповідно до ISO / IEC 17025?

1) документацію системи управління якістю випробувальних і калібрувальних лабораторій;
2) контроль документів системи управління якістю випробувальних і калібрувальних лабораторій;
3) контроль записів;
4) дії щодо усунення ризиків і можливостей;
5) постійні поліпшення;
6) коригувальну дію;
7) проведення внутрішніх аудитів;
8) аналіз з боку керівництва.

Які етапи акредитації?

Узагальнений план підготовки до акредитації:

1) визначити і задокументувати ризики і можливості;
2) оформити політику у сфері якості та встановити цілі в області якості випробувальних і калібрувальних лабораторій;
3) документально оформити процедури по роботі і керівництво за якістю, щоб відповідати вимогам стандарту ISO / IEC 17025;
4) навчання внутрішніх аудиторів;
5) проведення внутрішній аудит системи ISO / IEC 17025;
6) у разі виявлення невідповідностей, оформлення і узгодження коригувальних дій;
7) подача заявки на акредитацію у Національне Агентство з Акредитації України.

ISO / IEC 17025 до: 2017 встановлює загальні вимоги до компетентності, неупередженості та послідовній роботі лабораторій.
Він застосовується до всіх організацій, які виконують лабораторні роботи, незалежно від чисельності персоналу.
Якщо ви хочете впровадити у себе дану систему, наші фахівці допоможуть Вам це зробити на високому рівні!

Comments are closed.