ISO 14001 Сертифікат на систему екологічного керування

ДСТУ ISO 14001:2015, ISO 14001:2015

Чому необхідно впроваджувати ДСТУ ISO 14001 в компаніях?

Система екологічного управління дозволить продемонструвати зацікавленим сторонам, управління впливом на навколишнє середовище і захист навколишнього середовища.

Знизити витрати на енергоносії та витратні матеріали, в той же час скоротити кількість інцидентів, за які компанія може понести витрати та штрафи з боку контролюючих організацій.

Що дасть запровадження ISO 14001 для компанії?

1) дозволить виявити внутрішні і зовнішні проблеми, визначити зацікавлені сторони і їх очікування, визначить сферу системи екологічного менеджменту та процеси, необхідних для системи екологічного керування ISO 14001;

2) визначити і поширити екологічну політику всередині компанії, а також розподілити ролі і обов’язки у всій компанії;

3) можливість грамотно планувати роботу в сфері системи екологічного управління ISO 14001;

4) оцінити ризики і можливості системи екологічного керування ISO 14001 в компанії, визначити екологічні цілі для поліпшення і скласти плани для досягнення цих цілей;
5) оцінити всі способи взаємодії процесів всередині компанії, що впливають на навколишнє середовище, а також юридичні та інші зобов’язання, які потрібні для компанії;

6) управляти всіма ресурсами системи екологічного управління ISO 14001, а також визначити вимоги до компетенції, обізнаності, комунікації та контролю документованої інформації (документів і записів, необхідних для ваших процесів);

7) грамотно контролювати стан навколишнього середовища, при виконанні необхідних процесів компанії, а також визначити потенційні аварійні ситуації та передбачити ряд дій, для реагування в разі виникнення надзвичайної ситуації;

8) аналізувати систему екологічного управління ISO 14001 за допомогою моніторингу та вимірювання процесів, оцінкою відповідності екологічним нормам, проведення внутрішніх аудитів;

9) визначити області для поліпшення системи екологічного управління ISO 14001;

10) оцінити невідповідності процесу і визначити в разі необхідності коригувальних дій для системи екологічного керування ISO 14001.

Для замовлення зателефонуйте або напишіть в чат

Comments are closed.