СИСТЕМА ЕНЕРГЕТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ISO 50001:2018 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. СИСТЕМИ ЕЛЕКТРИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. ВИМОГИ І КЕРІВНИЦТВА ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Енергоменеджмент – це спосіб управління енергоспоживанням в організації, що дозволяє значно оптимізувати обсяги енерговитрат. Основним інструментом енергоменеджменту на етапі планування є енергетичний аудит. Система енергоменеджменту – це комплекс взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів компанії, спрямований на формування енергетичної політики організації, постановку цілей, розробку заходів по досягненню цих цілей

Переваги від впровадження ISO 50001:2018 системи енергетичного управління для організації:

1) підвищення енергетичної результативності;
2) зниження експлуатаційних витрат;
3) підвищення енергоефективності;
4) зниження енергоємності;
5) енерго – і ресурсозбереження;
6) зниження впливу на навколишнє середовище;
7) зниження викидів парникових газів;
8) розробка кліматичних проектів;
9) демонстрація соціальної відповідальності;
10) поліпшення іміджу на ринку;
11) підвищення стійкості бізнесу;
12) гарантії стабільності партнерам;
13) підвищення рівня довіри зацікавлених сторін;
14) привабливість для інвестицій;
15) стимул для інновацій.

 

Comments are closed.